Digitaal erfgoed in het onderwijs


V

an films over de bevrijding van Arnhem tot de eerste röntgenfoto ter wereld van Lorentz. Het gebruik van erfgoed op school draagt bij aan het cultureel bewustzijn van leerlingen en hun reflectie op het heden. Maar hoe gemakkelijk is het als docent om bruikbaar materiaal te vinden? Kennisnet en het Netwerk Digitaal Erfgoed werken in het project Digitaal erfgoed voor het onderwijs samen om, met behulp van ict, erfgoed structureel een plek te geven in het primair en voortgezet onderwijs.


Verbinding met onderwijscurriculum

Musea, archieven en andere culturele instellingen bieden digitaal erfgoed aan en ontwikkelen er lesmateriaal mee voor het onderwijs. Maar het aanbieden van (les)materiaal alleen is niet genoeg om het een structurele plek in het onderwijs te geven. Het erfgoedlesmateriaal moet met het onderwijscurriculum worden verbonden, van hoge kwaliteit zijn en makkelijk in te passen in de lesprogramma’s. Verder moet het leerlingen aanspreken en inspireren.

Tegelijk vinden makers van lesmateriaal het belangrijk dat ze het beschikbare erfgoed makkelijk kunnen vinden en meteen kunnen zien of het voor hun doel te gebruiken is. Zulke makers kunnen uitgevers, zelfstandige ontwikkelaars, verbindende partijen zijn, maar ook docenten of leerlingen.

Programma Digitaal Erfgoed Zichtbaar

Het project Digitaal erfgoed in het onderwijs past binnen het programma Digitaal Erfgoed Zichtbaar van het NDE. In dit programma werken erfgoedorganisaties samen om hun digitale dienstverlening beter af te stemmen op de wensen van een brede groep gebruikers.

Lees meer over dit programma

Expertise inzetten en partijen verbinden

Het Netwerk Digitaal Erfgoed en Kennisnet zetten hun expertise en netwerk in om de verschillende partijen te ondersteunen die zich bezighouden met het ontwikkelen van digitaal erfgoed voor het onderwijs. Aan de hand van een stappenplan met concrete tips, praktijkvoorbeelden en handige checklists helpen ze erfgoedinstellingen invulling te geven aan hun educatieve doelstellingen. Bijvoorbeeld met een overzicht van partijen met wie het zinvol is om samen te werken of door het delen van kennis over goede informatiestructuur en filters in de zoeksystemen. Maar ook door het toepassen van zoektermen en thema’s die voor het onderwijs interessant zijn, of door aansluiting te zoeken bij bestaande platforms om erfgoed minder versnipperd aan te bieden.

Eerste resultaten

In 2019 is geïnventariseerd hoe culturele instellingen hun materiaal beschikbaar stellen en hoe scholen het gebruiken. Tijdens het project Digitaal erfgoed voor het onderwijs wordt een aantal initiatieven gevolgd die lesmateriaal met digitaal erfgoed ontwikkelen en geven Kennisnet en het Netwerk Digitaal Erfgoed technische ondersteuning. Deze initiatieven zijn ontstaan uit samenwerkingsverbanden van een (lokale) erfgoedinstelling en een aantal scholen of onderwijsinstellingen. Het doel is om met de opgedane kennis en ervaring de landelijke infrastructuur voor ontsluiting van erfgoed voor het onderwijs te verbeteren.

Downloads

Wil je meer weten?

Lotte Baltussen, adviseur erfgoed en onderwijs (Kennisnet)

4 focusprojecten binnen Digitaal erfgoed in het onderwijs

Netwerk Digitaal Erfgoed en Kennisnet ondersteunen actief vier initiatieven om digitaal erfgoed in de klas te brengen. Deze 'focusprojecten' ontvangen projectondersteuning, technische kennis en inhoudelijk advies: Natuurlab, Digitale scheurkalender burgerschap, Niet stapelen maar vervangen, Expeditie vrijheid.

4 focusprojecten

Bekijk ook deze activiteiten