Makers Programma


H

et Netwerk Digitaal Erfgoed start in samenwerking met Beeld en Geluid en Het Nieuwe instituut het meerjarige Makers Programma. Samen gaan zij onderzoeken hoe instellingen en makers de potentie verzilveren die ligt in het creatief hergebruiken van digitaal erfgoed.


Beeld: Brigitte Jansen – Collage met objecten uit de fotocollectie van het Nationaal Archief

Creatief hergebruik

Videokunstenaar Geert Mul maakte met de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen de interactieve ‘Horizons’-installatie. De eerste robotmedewerker Jan Bot van Eye Filmmuseum bracht filmerfgoed naar het tijdperk van het algoritme. Superposition onderzoekt in samenwerking met de Groninger Archieven, het Gelders Archief en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid via het Artifacts of Memory-project hoe gedistribueerde audiovisuele erfgoedobjecten via cinematische overeenkomsten aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Alledrie zijn het voorbeelden van creatief hergebruik.

Nieuwe verhalen vertellen

Dankzij creatief hergebruik van erfgoedcollecties ontstaan talloze nieuwe manieren om verhalen te vertellen. In nieuwe vormen en aansprekend voor nieuwe doelgroepen. Musea, bibliotheken en archieven werken al samen met kunstenaars, ontwerpers en andere makers om op vernieuwende wijze digitaal erfgoed zichtbaar te maken. Vaak hebben deze samenwerkingen een projectmatig karakter. Het ontbreekt aan structurele activiteiten en collaboraties met makers. Voor veel erfgoedinstellingen is het moeilijk een community van makers te bereiken en duurzaam te betrekken bij het ontwikkelen van creatieve producties. Daarnaast ontbreekt het soms aan kennis over hoe ze de collectie kunnen inzetten voor creatief hergebruik.

Doel van het programma

Het Makers Programma gaat in gesprek met erfgoedinstellingen en makers. Tijdens online kennissessies maken de erfgoedinstellingen en makers met elkaar kennis. Samen verkennen ze onderwerpen als: Wat kunnen instellingen leren van samenwerkingen met makers? Hoe kunnen erfgoedinstellingen makers het best faciliteren? Hoe wordt het werk duurzaam toegankelijk gemaakt? En hoe kunnen deze samenwerkingen open worden gesteld voor het gehele erfgoedveld?

De inzichten die deze interacties opleveren worden gebundeld. Daarnaast wordt gewerkt aan het opzetten van een netwerk van makers die geïnteresseerd zijn in creatief hergebruik van erfgoed, om de potentie van gedigitaliseerd cultureel erfgoed beter te kunnen benutten.

Plannen

In 2021 richt het Makers Programma zich op:

  • het bundelen van inzichten over hergebruik van erfgoed door makers en deze best practices breed toegankelijk maken voor erfgoedinstellingen;
  • het breed verspreiden van kennis over toepassingen van creatief hergebruik van digitaal erfgoed via bestaande netwerken van makers;
  • het bijeenbrengen van een netwerk van makers en ondersteuning bieden bij het uitwisselen van best practices.

Denk je graag mee?

De komende periode worden verschillende online kennissessies georganiseerd waarin erfgoedinstellingen en makers met elkaar in gesprek gaan. Heb jij al ervaring met het werken met makers, of juist nog helemaal niet? In beide gevallen is het programmateam benieuwd naar jouw input en ideeën.

Word jij als maker al geïnspireerd door digitale collecties van erfgoedinstellingen? Of ben je benieuwd hoe je hiervan gebruik kunt maken? Ook daarvoor worden sessies georganiseerd.

Hou de aankondigingen in de gaten! Graag zien we je bij een van de kennissessies.

Terugkijken

Heb je de kick-off-kennissessie gemist of wil je deze nog eens bekijken? De sessie is online terug te kijken via YouTube.

 

 

Wil je meer weten?

Neem contact op met programmaleider Nienke van Schaverbeke (Beeld en Geluid)

Bekijk ook deze activiteiten