Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties


E

rfgoedhuis Zuid-Holland heeft samen met het Netwerk Digitaal Erfgoed een landelijk Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties uitgebracht. Dit spoorboekje biedt praktische handreikingen om een start te maken met het digitaliseren van collecties of om gestructureerd verder te gaan in een volgende digitaliseringsstap.


Vier instapniveaus in het Spoorboekje

4 niveaus

Het spoorboekje richt zich op kleine en grote collectiebeherende instellingen zoals historische verenigingen, musea en archieven. Niet alleen voor instellingen die nog moeten starten met digitaliseren, maar ook voor instellingen die al een heel eind onderweg zijn, biedt het boekje een gestructureerd stappenplan aan. Het spoorboekje is modulair opgebouwd met vier instapniveaus. Als instelling kun je bepalen waar je staat en vervolgens kun je de stappen doorlopen in het gekozen niveau. Aan bod komen vragen als ‘Hoe kies je een collectieregistratiesysteem?’ (niveau 1) tot ‘Hoe link je de open data?’ (niveau 4).

Strategie en actuele thema’s

Het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties geeft een goed overzicht van de te nemen concrete stappen, maar biedt ook tools en tips voor het stellen van doelen en maken van beleid. Elke stap beschrijft een gewenste eindsituatie die je aan het einde van de stap hebt bereikt. Ook actuele thema’s als nieuwe privacywetgeving, URI’s en diverse terminologiebronnen komen aan bod. Voorbeelden van uitgewerkte online collecties helpen om de onderwerpen concreet en inzichtelijk te maken.

Spoorboekje nu ook interactief

Het vernieuwde Spoorboekje is nu interactief. Zo is het snel en makkelijk te updaten. Het spoorboekje is in beheer bij het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN) en Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM).

Bekijkj het online Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollectie

Bekijk ook deze activiteiten