Termennetwerk


G

ebruikers willen digitaal erfgoed zo goed mogelijk vinden. Dat lukt alleen als collectiebeheerders van instellingen hun materiaal voorzien van eenduidige termen. Om het deze groep zo gemakkelijk te maken wordt vanuit het project Gestandaardiseerde termen in het netwerk, een handige tool ontwikkeld: de zoekmachine Termennetwerk.


Zelfportret (?) met gepluimde baret, in ovale lijst: buste, Rembrandt van Rijn, 1634. Beeld via Rijksmuseum

Rembrandt van Rijn of Rembrant?

Hoe kunnen leerlingen, journalisten, wetenschappers en andere gebruikers online informatie over schilderijen van Rembrandt vinden, ongeacht welke erfgoedinstellingen deze informatie beheren? Daartoe dienen instellingen gebruik te maken van dezelfde termen voor het beschrijven van de informatie. Bijvoorbeeld door de term ‘Rembrandt van Rijn’ te gebruiken in plaats van ‘Rembrandt’ of ‘Rembrant’. Maar hoe weten instellingen welke termen er zijn? Het project Gestandaardiseerde termen in het netwerk biedt daarvoor een oplossing.

Realtime zoeken

In het Netwerk Digitaal Erfgoed wordt een zoekmachine ontwikkeld: het Termennetwerk. Je voert een zoekvraag in – zoals ‘Rembrandt’ – en het Termennetwerk zoekt vervolgens rechtstreeks, realtime in verschillende terminologiebronnen naar overeenkomende termen. Uit de termen die dit oplevert kun je een keuze maken. Bijvoorbeeld ‘Rembrandt’ in RKDartists of ‘Rembrandt Harmensz. van Rijn’ in de Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen.

Programma Digitaal Erfgoed Bruikbaar

Het Termennetwerk past in het programma Digitaal Erfgoed Bruikbaar van het NDE. In dit programma werken erfgoedorganisaties samen aan het standaardiseren en met elkaar verbinden van erfgoedinformatie.

Lees meer over dit programma

Koppelbaar met collectiebeheersysteem

Het toekennen van termen aan je erfgoed maakt onderdeel uit van je collectieregistratie. Dan is het wel zo makkelijk als je vanuit je collectiebeheersysteem kunt zoeken in terminologiebronnen. Daarom is het Termennetwerk koppelbaar. Dit betekent dat de leverancier van je collectiebeheersysteem een technische verbinding ermee kan maken: als je zoekt naar een term, wordt je zoekvraag automatisch doorgezet naar het Termennetwerk. Het Termennetwerk zoekt vervolgens naar passende termen en geeft die terug aan je collectiebeheersysteem. In je systeem krijg je de gevonden termen daarna te zien.

Eigen termenlijsten toevoegen

Instellingen kunnen in overleg eigen termenlijsten toevoegen aan het Termennetwerk. Zo heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het Archeologisch Basisregister ingebracht. En voegde Muziekweb twee termenlijsten toe met muziekpersonen en -groepen en met muziekgenres en -stijlen.

Van prototype naar volwaardige versie

Het Termennetwerk is geschikt om gebruikt te worden door de instellingen en in allerlei collectiebeheersystemen. In 2021 zal het Termennetwerk bij een van de erfgoedinstellingen als permanente dienst worden ondergebracht.

Ga aan de slag met het Termennetwerk

Zoek in gemeenschappelijke thesauri, classificatiesystemen en referentielijsten

Termennetwerk

Wil je meer weten?

Neem contact op met projectleider Sjors de Valk

Bekijk ook deze activiteiten