Digitaal erfgoed bruikbaar

Erfgoedorganisaties werken in het programma Digitaal Erfgoed Bruikbaar samen aan het standaardiseren en met elkaar verbinden van erfgoedinformatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van linked open data en door erfgoed met identieke gestandaardiseerde termen te beschrijven. Zo maken erfgoedorganisaties informatie over hun digitale collecties beter vindbaar en bruikbaar voor mens én machine.

Bruikbare bronnen

Erfgoedinstellingen kunnen informatie over hun collecties beter bruikbaar maken als ze die op een universele manier publiceren ‘vanuit de bron’, bijvoorbeeld een collectieregistratiesysteem. Verwijzen ze daarbij ook naar gedeelde termen in het erfgoedveld, dan ontstaat er samenhang tussen die bronnen. In de programmalijn Bruikbare bronnen werken we eraan dit voor de instellingen mogelijk te maken.

Meer over Bruikbare bronnen

Bruikbare netwerken

Erfgoedinstellingen zetten informatie over hun collecties niet alleen op hun eigen site, maar bijvoorbeeld ook op regionale of thematische portals. Het NDE werkt aan beter bruikbare informatienetwerken, door nieuwe netwerkvoorzieningen te ontwikkelen en bestaande uit te breiden. In de programmalijn Bruikbare netwerken staat de hiervoor benodigde infrastructuur centraal.

Meer over Bruikbare netwerken

Bruikbare diensten

De programmalijn Bruikbare diensten bouwt voort op de resultaten uit de programmalijnen Bruikbare bronnen en Bruikbare netwerken. We onderzoeken de toepassing van nieuwe technologieën, zodat erfgoedinstellingen vanuit een meer decentrale infrastructuur rijkere kennisdiensten kunnen aanbieden. Daarmee kunnen de instellingen de gebruiker beter op maat bedienen.

Meer over Bruikbare diensten


‘Het hogere doel is het duurzaam verbinden van erfgoedcollecties zodat ze makkelijk hergebruikt kunnen worden’

Marc van den Berg
Domeinvoorzitter Bruikbaar bij het Netwerk Digitaal Erfgoed en chief information officer bij de Koninklijke Bibliotheek


Domeingroep Bruikbaar

De domeingroep zorgt voor afstemming en sturing van de activiteiten binnen het domein Bruikbaar. Alle sectorale knooppunten zijn er op MT-niveau vertegenwoordigd. Verder bestaat de domeingroep uit vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden en organisaties van middelgrote en kleinere instellingen. De groep vergadert zes tot acht keer per jaar. Het voorzitterschap wisselt jaarlijks.

De domeingroep Bruikbaar bestaat op dit moment uit: Arjan Agema (Nationaal Archief), Bart Boskaljon (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Annette Gaalman (Erfgoed Brabant), Ed de Heer (Nationaal Archief), Puck Huitsing (Netwerk Oorlogsbronnen), Eric de Ruijter (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) en Jan Willem van Wessel (Koninklijke Bibliotheek). Voorzitter is Marc van den Berg (Koninklijke Bibliotheek), e-mail marc.vandenberg@kb.nl.

Wil je meer weten?

Neem contact op met Enno Meijers, domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar