IISG verkrijgt Core Trust Seal

21 juli 2020


O

p 13 juli heeft het  IISG | Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis het Core Trust Seal (CTS) verworven. Dit internationaal erkende certificaat betekent dat het IISG een betrouwbaar en duurzame bewaarplaats voor digitale materialen is.


Dankzij het Core Trust Seal (CTS) heeft het IISG de status gekregen van een zogenaamd Trusted Digital Repository (TDR). Het verwerven van een CTS vindt plaats door een peer review waarbij houders van een CTS een aanvrager beoordelen. Dit is een relatief intensief traject waarbij de nodige onderbouwing en documentatie moet worden aangeleverd.

Mijlpaal

Het behalen van het CTS is voor het IISG een belangrijke mijlpaal en wel om twee redenen. Ten eerste omdat het instituut hiermee zijn bestaansrecht als digitale bewaarplaats, en als organisatie als geheel, een extra boost heeft gegeven. Ten tweede is de TDR-status een belangrijke boodschap richting potentiële en bestaande archiefdonoren. Het IISG laat hiermee zien dat het een betrouwbare partner is als het gaat om de bewaring van digitale collecties. Maar natuurlijk is het behalen van het CTS ook een feestelijke gebeurtenis die de medewerkers op gepaste wijze (in dit geplaagd tijdsgewricht) zullen vieren.

NDE-wegwijzer Duurzaamheidsbeleid

Het IISG heeft tijdens het certificeringstraject veel gebruikgemaakt van de NDE-wegwijzer Duurzaamheidsbeleid en als lid van de projectgroep Certificering en risicomanagement veel ervaringen kunnen uitwisselen met andere (potentiële) CTS-houders. De meeste recente CTS-houders (Nationaal Archief, Regionaal Archief Zutphen en IISG) zullen eind 2020 / begin 2021 tijdens een open bijeenkomst hun ervaringen zullen delen. Meer informatie hierover volgt op een later moment.

Meer achtergronden over de aanvraag zelf en het behalen van de CTS zijn te vinden in een blog op IISG.nl.

Gerelateerd nieuws