Digitaal erfgoed zichtbaar

Erfgoedorganisaties werken in het programma Digitaal Erfgoed Zichtbaar samen om hun digitale dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van een brede groep gebruikers. Dat doen zij via collectieve marketing, gezamenlijk klant- en marktonderzoek en het uitwisselen van deskundigheid. Ook worden gezamenlijke online diensten ontwikkeld. Zo willen zij stimuleren dat hun digitale collecties ook echt worden gebruikt.

Collectieve marketing

Iedere erfgoedinstelling brengt zo goed mogelijk de eigen collectie onder de aandacht. Maar collecties zijn divers en de middelen om online bezoekers te trekken soms beperkt. Waarom niet samen de verhalen vertellen? Met de online campagne Geheugen van Nederland bereiken we een miljoenenpubliek. Samen maakt sterk.

Meer over collectieve marketing

Toepassen zichtbaarheid

Nederlanders blijken een enorme interesse te hebben in erfgoed. Toch worden onze digitale collecties nog niet door iedereen goed gevonden en gebruikt. Daarom doen we samen onderzoek naar het gedrag en de wensen van gebruikers. Kennis, praktische handleidingen en tools helpen om de collecties daadwerkelijk bij de gebruikers te krijgen.

Meer over toepassen zichtbaarheid

Ontwikkelen zichtbaarheid

Onze digitale dienstverlening staat nog in de kinderschoenen. Intussen komen er nieuwe technieken zoals artificiële intelligentie en linked data beschikbaar. Hoe passen we die het beste toe, zodat onze dienstverlening nog verder verbetert? En hoe kan elke instelling in het netwerk daarvan profiteren? Dat zoeken we uit in deze programmalijn.

Meer over ontwikkelen zichtbaarheid

 


‘In 2021 zetten we groots in op kennisuitwisseling, door het delen van resultaten en voorbeelden in het netwerk’

Cecile van der Tweel
Domeinvoorzitter Zichtbaar bij het Netwerk Digitaal Erfgoed en (programma)manager bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


Domeingroep Zichtbaar

De domeingroep zorgt voor afstemming en sturing van de activiteiten binnen het domein Zichtbaar. Alle sectorale knooppunten zijn er op managementniveau vertegenwoordigd. Verder bestaat de domeingroep uit vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden en organisaties van middelgrote en kleinere instellingen. De groep komt zes tot acht keer per jaar bij elkaar. Het voorzitterschap wisselt jaarlijks.

De domeingroep wordt gevormd door: Sebastiaan Derks (KNAW Humanities Cluster), Ina Dijkman (Nationaal Archief), Sophie Heijkoop (DEN), Dirk Janse (Erfgoed Gelderland), Ilja Klink (Koninklijke Bibliotheek), Nienke van Schaverbeke (Beeld en Geluid) en Jos Taekema (Fries Museum). Voorzitter is Cecile van der Tweel (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), e-mail c.van.der.tweel@cultureelerfgoed.nl.

Wil je meer weten?

Neem contact op met Chris Groeneveld, domeinmanager Digtaal Erfgoed Zichtbaar